For jobbsøker / medarbeider


Informasjon til medarbeidere

Her kan du finne informasjon om lønn, lønnskalender og lese vår personalhåndbok

Lønn

Som ansatt i Personal Partner får du lønn hver 14 dag.

Timeliste fylles ut og sendes på epost timeliste@personal-partner.no til avtalt tid. Timeliste må være tilsendt hver tirsdag innen klokka 1200.

Timelister kan du laste ned her: Timeliste

Timelister tilsendt etter dette vil bli utbetalt ved neste lønnsperiode.

Har du vært syk og skal levere egenmelding finner du den her: Egenmelding

Husk at vi må ha skattekort og kontonummer før vi kan utbetale første lønning. Kontonummer skrives på timeliste, og skattekort kan sendes på e-post sammen med første timeliste.

 


Information for employees

Here you can find information on salaries, payroll calendar and read our employee manual

Salary

As an employee of Personal Partner you will receive  pay every 14 days.

Timesheet has to be filled out and sent by email timeliste@personal-partner.no on time. Timesheet must be sent every Tuesday in at 1200.

Timesheets can be downloaded here: Timesheet

Timesheets sent after that will be paid at the next pay period.

Have you been sick and will deliver self-certification you can find it here: Self-certification

Remember that we must have a D-number and bankaccount number before we can pay out the first salary. Account number written on the timesheet, and tax may be sent by e-mail together with the first timesheet.

 

 

medarbeider