For jobbsøker / medarbeider


Lønnskalender 2018

Er du i tvil om når du kan forvente å få din lønn kan du sjekke lønnskalenderen.
Her kan du se hvilken periode du får lønn for og når den utbetales.
Timelister må sendes inn til oss HVER uke innen Tirsdag klokken 12.00.
Timelister som sendes etter dette kan man ikke forvente å få på neste lønning.

Har du utenlandsk konto må du regne med opp til 5 ekstra virkedager før pengene er på konto.
Ved å opprette norsk konto får du penger på konto lønningsdagen, og du sparer gebyr for overførsel utenlands.

Payroll Calendar 2017

If in doubt about when you can expect to get your salary, you can check payroll calendar.
Here you can see which period you will get pay for and when it is paid.

Timesheets must be submitted to us EVERY week from Tuesday at 12:00.
Timesheets submitted after this one can not expect to get on the next payday.

Do you have a foreign bank account you should expect up to 5 extra business days before the money is in the account.
By creating Norwegian bank account, you get money on account payday and you save fee for transfer overseas.

LØNNSKALENDER 2018
         
         
UKE NR: FRA DATO:   TIL DATO: UTBETALES:
         
52+1 25.12.2017   07.01.2018 25.01.2018
2+3 08.01.2018   21.01.2018 08.02.2018
4+5 22.01.2018   04.02.2018 22.02.2018
6+7 05.02.2018   18.02.2018 08.03.2018
8+9 19.02.2018   04.03.2018 22.03.2018
10+11 05.03.2018   18.03.2018 06.04.2018
12+13 19.03.2018   01.04.2018 19.04.2018
14+15 02.04.2018   15.04.2018 04.05.2018
16+17 16.04.2018   29.04.2018 16.05.2018
18+19 30.04.2018   13.05.2018 31.05.2018
20+21 14.05.2018   27.05.2018 14.06.2018
22+23 28.05.2018   10.06.2018 28.06.2018
24+25 11.06.2018   24.06.2018 12.07.2018
26+27 25.06.2018   08.07.2018 26.07.2018
28+29 09.07.2018   22.07.2018 09.08.2018
30+31 23.07.2018   05.08.2018 23.08.2018
32+33 06.08.2018   19.08.2018 06.09.2018
34+35 20.08.2018   02.09.2018 20.09.2018
36+37 03.09.2018   16.09.2018 04.10.2018
38+39 17.09.2018   30.09.2018 18.10.2018
40+41 01.10.2018   14.10.2018 01.11.2018
42+43 15.10.2018   28.10.2018 15.11.2018
44+45 29.10.2018   11.11.2018 29.11.2018
46+47 12.11.2018   25.11.2018 13.12.2018
48+49 26.11.2018   09.12.2018 21.12.2018
50+51 10.12.2018   23.12.2018 11.01.2019
52+1 24.12.2018   06.01.2019 25.01.2019