For jobbsøker / medarbeider


Lønnskalender 2017

Er du i tvil om når du kan forvente å få din lønn kan du sjekke lønnskalenderen.
Her kan du se hvilken periode du får lønn for og når den utbetales.
Timelister må sendes inn til oss HVER uke innen Tirsdag klokken 12.00.
Timelister som sendes etter dette kan man ikke forvente å få på neste lønning.

Har du utenlandsk konto må du regne med opp til 5 ekstra virkedager før pengene er på konto.
Ved å opprette norsk konto får du penger på konto lønningsdagen, og du sparer gebyr for overførsel utenlands.

Payroll Calendar 2017

If in doubt about when you can expect to get your salary, you can check payroll calendar.
Here you can see which period you will get pay for and when it is paid.

Timesheets must be submitted to us EVERY week from Tuesday at 12:00.
Timesheets submitted after this one can not expect to get on the next payday.

Do you have a foreign bank account you should expect up to 5 extra business days before the money is in the account.
By creating Norwegian bank account, you get money on account payday and you save fee for transfer overseas.

 

LØNNSKALENDER 2017
         
UKE NR: FRA DATO:   TIL DATO: UTBETALES:
         
51+52 19.12.2016   31.12.2016 12.01.2017
1 02.01.2017   08.01.2017 26.01.2017
2+3 09.01.2017   22.01.2017 09.02.2017
4+5 23.01.2017   05.02.2017 23.02.2017
6+7 06.02.2017   19.02.2017 09.03.2017
8+9 20.02.2017   05.03.2017 23.03.2017
10+11 06.03.2017   19.03.2017 06.04.2017
12+13 20.03.2017   02.04.2017 21.04.2017
14+15 03.04.2017   16.04.2017 05.05.2017
16+17 17.04.2017   30.04.2017 18.05.2017
18+19 01.05.2017   14.05.2017 01.06.2017
20+21 15.05.2017   28.05.2017 15.06.2017
22+23 29.05.2017   11.06.2017 29.06.2017
24+25 12.06.2017   25.06.2017 13.07.2017
26+27 26.06.2017   09.07.2017 27.07.2017
28+29 10.07.2017   23.07.2017 10.08.2017
30+31 24.07.2017   06.08.2017 24.08.2017
32+33 07.08.2017   20.08.2017 07.09.2017
34+35 21.08.2017   03.09.2017 21.09.2017
36+37 04.09.2017   17.09.2017 05.10.2017
38+39 18.09.2017   01.10.2017 19.10.2017
40+41 02.10.2017   15.10.2017 02.11.2017
42+43 16.10.2017   29.10.2017 16.11.2017
44+45 30.10.2017   12.11.2017 30.11.2017
46+47 13.11.2017   26.11.2017 14.12.2017
48+49 27.11.2017   10.12.2017 22.12.2017
50+51 11.12.2017   24.12.2017 11.01.2018
52+1 25.12.2017   07.01.2018 25.01.2018
Lonn