For jobbsøker / medarbeider


Lederrekruttering

Personal Partner er din profesjonelle partner ved lederrekruttering. Det som er vitalt for et vellykket resultat er å arbeide med motiverte, erfarne og hardt arbeidende mennesker. Vi i bemanningsbyrået Personal Partner vil løse ditt rekrutteringsbehov ved å identifisere og evaluere de best egnede kandidater i markedet.

Rådgiverne i Personal Partner har alle bred erfaring innen rekruttering og ledelse fra ulike sektorer. Vi benytter anerkjente testverktøy og har etablert effektive metoder og rutiner for å sikre kvalitet i rekrutterings- og utvelgelsesprosesser.

• Mål

Å finne riktig kandidat til jobben.

• Hvordan

Ved grundig forarbeid og analyse vil vi avdekke de beste kandidatene i markedet.

• Hvem

Kun relevante kandidater blir kontaktet konfidensielt.

• Hvorfor

For å garantere kvalifiserte og motiverte kandidater.

• Når

Innen 1 måned og aldri mer enn tre måneder.

Executive Search

Når ditt selskap ønsker en profesjonell og diplomatisk behandling av potensielle kandidater. Vi i Personal Partner utfører en fullstendig markedsanalyse, identifiserer, evaluerer og presenterer de beste i markedet for stillingen. Prosessen inkluderer tilrettelegging av kravspesifikasjoner, søk, kontakt med kandidater, intervjuer, evaluering av kandidater, individuelle rapporter og referanse sjekker. Antatt tidsplan er 2 til 3 måneder.

Search

Når det er flere stillinger med spesialkompetanse og ofte i kombinasjon med avertering. Vi skanner markedet og formidler kontakt med potensielle kandidater for selskapets evaluering. Vi i Personal Partner vil assistere og tilby vår anbefaling ved endelig utvelgelse. Forventet tidsplan settes i felleskap.

 

Les mer om hvordan Personal Partner jobber.

Les mer om Personal Partners referanser.

Leder rekruttering bemanning Personal Partner