For jobbsøker / medarbeider


Personal Partners tjenester

Personal Partner er et rekruttering- og bemanningsbyrå med kontorer i Kristiansand, Porsgrunn, og Svalbard.

Vi dekker ditt behov for kompetanse fra Nord til Sør!

Våre kjerneområder er:

  • Vikarutleie
  • Rekruttering

Vårt personal har erfaring og kompetanse som gjør at Personal Partner kan levere personell som kan gå inn i krevende prosjekter og stillinger.

Både næringslivet og offentlig sektor er avhengig av fleksibilitet når det gjelder tilgang på arbeidskraft. Dette gjør en i stand til å tilpasse seg kompetansebehov, samt sesong- og fraværssituasjoner. I perioder vil også arbeidskraftbehovet være uklart, for eksempel ved oppstart av nye bedrifter. For mange bedrifter er fleksibilitet en forutsetning for lønnsom drift.

Det er også en tidkrevende prosess å finne rett medarbeider. Derfor er det lønnsomt å ha en samarbeidspartner som kjenner din bedrift og ditt behov for kompetanse.

Personal Partner AS leverer fleksible rekrutteringsløsninger som er basert på våre kunders behov for personell og kompetanse. Vi jobber hver dag for å bygge opp vår konsulentdatabase med kvalifisert personell for å imøtekomme våre kunders behov.

Gjennom en tett dialog med våre kunder så vel som kandidater, sørger vi i rekrutterings- og bemanningsbyrået Personal Partner for å være en solid samarbeidspartner og en god arbeidsgiver.
Dette innebærer at vi til enhver tid har kvalifiserte kandidater å tilby våre kunder, samtidig som vi har attraktive stillinger og oppdrag å tilby våre medarbeidere.

Rett person til rett jobb

I utgangspunktet finnes det ikke feil mennesker eller feil jobber, det som finnes er dårlige kombinasjoner. Slike dårlige kombinasjoner koster mye tid, penger og frustrasjon. Personal Partner AS har lang erfaring innen kompetansekartlegging og kvalitetssikring av kandidater. Via våre samarbeidspartnere i Norge og Europa søker Personal Partner etter kvalifisert personell som besitter den kompetanse og erfaring som våre kunder etterspør. Vi leverer fleksible rekrutteringsløsninger som er basert på våre kunders behov for personell og kompetanse.

 

Les mer om hvordan Personal Partner jobber.

Les mer om Personal Partners referanser.

Kart avdelingskontor Personal Partner